eNexia

Leaderboard


World Warrior Rogue Mage Poet
1. Remnant Dama
2. JinRin Adam
3. Sul'sah RinaSuzuki
4. Sul'sah kokokoba
5. Saboteur x
6. Samaruhi Amey
7. JinRin y
8. JinRin Videl
9. Remnant Gohan
10. Sul'sah blackbtm
11. Sul'sah valerie
12. Remnant LoRdHeRy
13. JinRin rena
14. Sul'sah lupie
15. Ainvar Unko
16. Samaruhi Peasant
17. Jeong-Do InBOX
18. Sul'sah Kyukon
19. JinRin KeeL
20. JinRin Sikampret
21. Sul'sah chivela
22. JinRin xcvB
23. Jeong-Do fx
24. Remnant Shieru
25. Jeong-Do D
26. JinRin lionel
27. JinRin rev
28. Remnant pemulaa
29. Remnant SamChan
30. JinRin eliz
31. Remnant mbokjamu
32. Remnant gggg
33. JinRin belummakan
34. Samaruhi chocobo
35. JinRin sakura
36. Samaruhi Mina
37. JinRin Pricell
38. JinRin joanne
39. Remnant ksubi
40. JinRin djadoel
41. Samaruhi mbokberek
42. Prodigy noxx
43. Remnant aisarJr
44. Sul'sah francis
45. Sul'sah mbokdjamu
46. Jeong-Do Trabalista
47. Sul'sah Nobita
48. Samaruhi yuyu
49. HyunSa Dipa
50. JinRin Glitter
51. Prodigy qtea
52. Clairvoyant Durin
53. Samaruhi Startek
54. Sul'sah genz
55. JinRin HealingBabe
56. JinRin Askara
57. JinRin RedMercury
58. HyunSa kacuak
59. Beast Xivirus
60. Remnant bluemercury
61. Jeong-Do Dragonis
62. Sul'sah ZombieIceCream
63. HwarangDo blowfish
64. Jeong-Do ercintana
65. Samaruhi Heroin
66. Samaruhi mamaethan
67. HyunSa yunardis
68. Beast Kuzan
69. JinRin KusaBana
70. Sul'sah BlueWave
71. Samaruhi Syllable
72. Silhouette wolf
73. JuSulsa Chros
74. Anamchara SuperSaiyaRED
75. Ninja gagah
76. Diarmuid Bucket
77. Sulsa-Do christ
78. MyungRin Silmeria
79. Sulsa-Do Dragon
80. Anamchara meong
81. Karuna Follow
82. Sulsa-Do Bolt
83. MyungRin Lexy
84. Sulsa-Do Jabbafunk
85. Sulsa-Do Valkyrie
86. JuSulsa VennyWen
87. JuSulsa youu
88. MuSa fira
89. MyungRin Valhalla
90. Anamchara kitkat
91. Sulsa-Do zodiax
92. Diarmuid Flobonz
93. MuSa ShinLee
94. JuSulsa Slipouts
95. Diarmuid robin
96. Ba-Gua usreq
97. Karuna Kirana
98. Anamchara cells
99. Karuna Cheez
100. MuSa JangSua
1. Jeong-Do InBOX
2. Jeong-Do fx
3. Jeong-Do D
4. Jeong-Do Trabalista
5. Beast Xivirus
6. Jeong-Do Dragonis
7. HwarangDo blowfish
8. Jeong-Do ercintana
9. Beast Kuzan
10. Sulsa-Do christ
11. Sulsa-Do Dragon
12. Sulsa-Do Bolt
13. Sulsa-Do Jabbafunk
14. Sulsa-Do Valkyrie
15. MuSa fira
16. Sulsa-Do zodiax
17. MuSa ShinLee
18. MuSa JangSua
19. Sulsa-Do majesty
20. MuSa Zhyx
21. Sulsa-Do larcz
22. MuSa mika
23. MuSa colonelz
24. JunSa skye
25. JunSa inopig
26. JunSa Injected
27. JunSa susude
28. JunSa Deqhie
29. JunSa Uther
30. JunSa female
31. HwarangDo CapnPoli
32. Sonbae yello
33. JunSa devina
34. JunSa Budi
35. JunSa Megumi
36. JunSa aBoy
37. JunSa karna
38. JunSa Hyde
39. HwarangDo Sakti
40. JunSa Wira
41. Berserker arifinii
42. HwarangDo pepper
43. HwarangDo Samsonite
44. HwarangDo Kathmandu
45. JunSa benwis
46. JunSa Okyd
47. Do mukidi
48. ChungRyong borok
49. ChungRyong EternalHoly
50. ChungRyong ReneeVen
51. Do Winstead
52. ChungRyong jojo
53. Chongun jalang
54. ChungRyong Lenor
55. ChungRyong Chung
56. Barbarian Kaczynski
57. ChungRyong ketoprak
58. Barbarian Sinryu
59. Barbarian ProxingJr
60. Barbarian Mihoku
61. ChungRyong smiles
62. ChungRyong verenz
63. Barbarian Pion
64. Do kOkOpAnDa
65. Barbarian Beef
66. ChungRyong Shellter
67. ChungRyong CAINtheTANK
68. Warrior megusto
69. Do Indomie
70. ChungRyong Constantines
71. ChungRyong mogokmakan
72. Warrior pikapika
73. Barbarian babyiu
74. ChungRyong Lyra
75. Do mangkuBUMI
76. Chongun Escuridad
77. Barbarian crotz
78. Do Vadhagh
79. ChungRyong Darkspirittt
80. Do Xenus
81. Barbarian Ackk
82. ChungRyong leroy
83. Warrior devil
84. ChungRyong heee
85. ChungRyong trolll
86. Warrior CaLLa
87. Warrior Chocolatee
88. Warrior Sobat
89. ChungRyong shizuka
90. Warrior vyanisty
91. Warrior sibotak
92. ChungRyong LORDEMPEROR
93. ChungRyong SkyLooker
94. Chongun SoneWar
95. Barbarian barbarbar
96. Chongun BroJims
97. Warrior VashVamp
98. Warrior miberlim
99. Warrior zzzz
100. ChungRyong RedFox
1. Remnant Dama
2. Saboteur x
3. Remnant Gohan
4. Remnant LoRdHeRy
5. Remnant Shieru
6. Remnant pemulaa
7. Remnant SamChan
8. Remnant mbokjamu
9. Remnant gggg
10. Remnant ksubi
11. Remnant aisarJr
12. Remnant bluemercury
13. Silhouette wolf
14. Ninja gagah
15. Silhouette Zyxel
16. Ninja awengz
17. Shade ErLanGga
18. Shade grace
19. Shade Koin
20. Shade susuki
21. Shade bledex
22. Shade Abim
23. Shade COCAINE
24. Shade Mals
25. Shade lilo
26. Shade kenshinz
27. Shade Piyen
28. Shade Moran
29. Shade Bebeq
30. Stalker ramyeon
31. Stalker Fayze
32. Shade VanessaAngel
33. Shade Golliath
34. Shade Umbra
35. Stalker maleficent
36. Shade Quilissa
37. Stalker NinjaXxX
38. Shade xiayou
39. Shade Marlboro
40. Gypsy Chaos
41. Shadow POHACI
42. Shadow Everyone
43. Baekho Miri
44. Rogue Hurray
45. Merchant Beanbag
46. Shadow dojuk
47. Shadow Proxing
48. Shadow tukangpancing
49. Shadow axiaoo
50. Shadow QuickSilver
51. Shadow DarKGolD
52. Shadow Aguero
53. Shadow keizo
54. Shadow Estel
55. Shadow Obituar
56. Shadow giny
57. Shadow Wind
58. Shadow Zara
59. Shadow Ains
60. Baekho Minato
61. Merchant bukan
62. Shadow hasebe
63. Shadow BarelyThere
64. Shadow akupricell
65. Spy Trucido
66. Shadow Laurier
67. Shadow crack
68. Shadow keripiksingkong
69. Shadow Isabellaa
70. Shadow Chiron
71. Rogue Vanila
72. Shadow Relog
73. Shadow sera
74. Shadow eLrond
75. Shadow BangUno
76. Shadow Stormwind
77. Rogue huachenyu
78. Shadow Outkast
79. Shadow Seramania
80. Shadow Banksentral
81. Shadow lalaland
82. Shadow Padi
83. Shadow Waska
84. Shadow Jiban
85. Shadow XplosionZ
86. Shadow lena
87. Baekho jovanke
88. Rogue Clara
89. Shadow elfs
90. Shadow Aventador
91. Shadow kzel
92. Shadow eskrim
93. Baekho TukangKayu
94. Rogue cenil
95. Rogue Harisu
96. Shadow claudebtm
97. Shadow Axcvb
98. Shadow korban
99. Shadow neneh
100. Shadow Juline
1. Sul'sah RinaSuzuki
2. Sul'sah kokokoba
3. Sul'sah blackbtm
4. Sul'sah valerie
5. Sul'sah lupie
6. Sul'sah Kyukon
7. Sul'sah chivela
8. Sul'sah francis
9. Sul'sah mbokdjamu
10. Sul'sah Nobita
11. HyunSa Dipa
12. Clairvoyant Durin
13. Sul'sah genz
14. HyunSa kacuak
15. Sul'sah ZombieIceCream
16. HyunSa yunardis
17. Sul'sah BlueWave
18. JuSulsa Chros
19. Anamchara SuperSaiyaRED
20. Anamchara meong
21. JuSulsa VennyWen
22. JuSulsa youu
23. Anamchara kitkat
24. JuSulsa Slipouts
25. Ba-Gua usreq
26. Anamchara cells
27. JuSulsa Pocky
28. Anamchara Bobodod
29. JuSulsa Zhyk
30. JuSulsa yoppa
31. Ba-Gua Bucky
32. JuSulsa platinum
33. JuSulsa Bay
34. Anamchara Renatan
35. Anamchara senpai
36. SulSa SweetSweet
37. SulSa megusta
38. Mog-ur Pudding
39. SulSa iadam
40. SulSa Lockus
41. SulSa HeavenHell
42. SulSa KevinMage
43. SulSa BoramJr
44. SulSa Jali
45. SulSa Xivilian
46. SulSa Maggie
47. Mog-ur Hentai
48. Mog-ur Tuille
49. SulSa Cherry
50. SulSa Mikhael
51. Mog-ur shinta
52. Mog-ur susure
53. SulSa pikachu
54. Mog-ur Avarhin
55. Mog-ur Donbosco
56. Haein-Sa Baltza
57. Oracle Kimchi
58. SulSa amon
59. SulSa SuperDeva
60. SulSa others
61. SulSa reagan
62. Mog-ur Mimi
63. SulSa piki
64. Mog-ur frenci
65. SulSa Slypth
66. Mog-ur Razo
67. SulSa Tierchs
68. SulSa ApeTube
69. SulSa etdah
70. SulSa kavelnikove
71. SulSa Signature
72. Mog-ur vivan
73. Haein-Sa thearbiter
74. SulSa Hyunsa
75. SulSa Stevia
76. Mog-ur Kitteh
77. Jujak manablaz
78. Jujak Carol
79. Jujak exdarks
80. Jujak Starfall
81. Shaman Gamma
82. Shaman creamyloly
83. Shaman Lokliau
84. Jujak pikpik
85. Jujak Vinnilee
86. Jujak Dandelion
87. Jujak lovelvy
88. Shaman Eclair
89. Jujak menksonk
90. Jujak nutrilite
91. Jujak xavier
92. Jujak Leylin
93. Jujak Iluvatar
94. Jujak vgenjr
95. Mage lima
96. Jujak harjono
97. Jujak kiwkiw
98. Jujak kripikbalado
99. Shaman YuleGoat
100. Mage Marcell
1. JinRin Adam
2. Samaruhi Amey
3. JinRin y
4. JinRin Videl
5. JinRin rena
6. Ainvar Unko
7. Samaruhi Peasant
8. JinRin KeeL
9. JinRin Sikampret
10. JinRin xcvB
11. JinRin lionel
12. JinRin rev
13. JinRin eliz
14. JinRin belummakan
15. Samaruhi chocobo
16. JinRin sakura
17. Samaruhi Mina
18. JinRin Pricell
19. JinRin joanne
20. JinRin djadoel
21. Samaruhi mbokberek
22. Prodigy noxx
23. Samaruhi yuyu
24. JinRin Glitter
25. Prodigy qtea
26. Samaruhi Startek
27. JinRin HealingBabe
28. JinRin Askara
29. JinRin RedMercury
30. Samaruhi Heroin
31. Samaruhi mamaethan
32. JinRin KusaBana
33. Samaruhi Syllable
34. Diarmuid Bucket
35. MyungRin Silmeria
36. Karuna Follow
37. MyungRin Lexy
38. MyungRin Valhalla
39. Diarmuid Flobonz
40. Diarmuid robin
41. Karuna Kirana
42. Karuna Cheez
43. MyungRin silvarrion
44. Karuna cipit
45. MyungRin JangLin
46. Karuna Greize
47. Karuna Brinq
48. MyungRin Z
49. MyungRin angelz
50. MyungRin Gufi
51. MyungRin creczave
52. MyungRin veronica
53. MyungRin hermonie
54. DoRin Joker
55. Sammasati gigih
56. Sammasati genitz
57. Sammasati Zuri
58. Sammasati Svennz
59. DoRin asna
60. DoRin Symphony
61. DoRin Arngrim
62. Archdruid killua
63. Archdruid Biscuit
64. DoRin Queen
65. DoRin botahan
66. DoRin BuLb
67. Artisan loli
68. Sammasati wissbenn
69. Archdruid BvlGari
70. Sammasati clare
71. Sammasati pethee
72. DoRin Meledaina
73. DoRin TigaKoinEmas
74. DoRin publicenemy
75. Archdruid inotdoank
76. DoRin Hypnose
77. DoRin dearsummer
78. DoRin BalencIaga
79. Sammasati Meryn
80. Sammasati Sanctuary
81. Sammasati Leona
82. DoRin imot
83. DoRin Media
84. Sammasati Liliput
85. Sammasati MieSoto
86. Sammasati Raizel
87. Sammasati lordzeus
88. Sammasati Egias
89. Sammasati quinn
90. Sammasati Rinthel
91. HyunMoo Rain
92. HyunMoo Lunatia
93. HyunMoo Rokichi
94. Druid Lunafreya
95. Monk chocobiz
96. Poet Yappie
97. HyunMoo Dale
98. Monk MrMal
99. Poet EternalHealer
100. HyunMoo thinliners
Data last updated: 20 February 2019 00:52:18

-Navigation-

Select Server  

Home
Download
Changelog
Guide

Photo Gallery
eNexia Wiki
Chat Room

-Login-

Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.

Forgotten your username?
Try recover it here.

-SG Server Status Page-

Status: Online
Total Population: 2588
Active Population: 363
Currently Online: 34